Konsultacje Strategii Smart Citi Kłodzko

Smart City Kłodzko - Inteligentne współrządzenie (smart governance)

Projekt dokumentu Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Kłodzka

Ankieta przygotowana w związku z opracowaniem Strategii dla Inteligentnego miasta Kłodzka.