Miasto inteligentne to miasto wykorzystujące potencjał ludzki i technologiczny do zrównoważonego rozwoju.

Kłodzko dąży do Modelu SMART CITY  3.0

Jest to najbardziej zaawansowana generacja miast, w której kluczową rolę w rozwoju miasta przejmują obywatele. Mieszkańcy zaczynają współtworzyć swoje miasta,  a znaczącą rolę odgrywają projekty o charakterze społecznym.

W jaki sposób planujemy współtworzyć nasze miasto wraz z mieszkańcami?
Poprzez szereg działań włączający  wszystkich użytkowników tj. mieszkańców, turystów, uczniów i studentów oraz biznes  w proces planowania.

Zapraszamy Państwa na :

  • Konferencję przybliżającą ideę Smart City oraz działania innych miast w tym zakresie,
  • Warsztaty w pięciu obszarach tematycznych: Idea Samrt City, Mieszkalnictwo, System Inteligentnego Zarządzania miastem, Ochrona Środowiska, Zrównoważona mobilność,
  • Wyjazdy studyjne w celu poznania dobrych praktyk miast wdrażających Smart City,
  • Ekopiknik, gdzie poprzez zabawę poruszymy problem ochrony środowiska w naszym mieście,

Liczymy również na zaangażowanie wszystkich interesariuszy w tworzenie dokumentów strategicznych: Strategii  SMART CITY KŁODZKO oraz Planu Adaptacji  do zmian klimatu, tutaj również odbędą się warsztaty problemowe, konsultacje oraz  proces współdecydowania.