Ankieta przygotowana w związku z opracowaniem Strategii dla Inteligentnego miasta Kłodzka.

Ma ona na celu identyfikację zastosowania inteligentnych rozwiązań w funkcjonowaniu Kłodzka.

W tej ankiecie zbadamy Państwa opinię w zakresie sytuacji (SWOT), kierunków rozwoju oraz projektów dot.INTELIGENTNEJ GOSPODARKI  [Smart Economy] w Kłodzku.

Odpowiedzi będą zbierane do 24.04.2020 r. Po tej dacie ankieta automatycznie się wyłączy. 

>> ANKIETA <<