Gmina Kępice wraz z Politechniką Gdańską oraz Stowarzyszeniem „Razem dla Kępic” zorganizowała konferencję podczas której wspólnie udowodnili, że „Małe miasta mogą być inteligentne!”.

Spotkanie otworzył Maciej Chaberski – Zastępca Burmistrza Kępic, który na przykładzie Kępic pokazał jak małe miasta mogą zadbać o ekologię, ochronę środowiska oraz zrównoważony rozwój. Następnie Marzena Piszko – Bojaryn – Kierownik projektu - omówiła na czym polega przedsięwzięcie oraz czym jest inteligentny SMOK – System Monitorowania Odpadów Komunalnych.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Niezwykle ciekawa i inspirująca była prezentacja reprezentantki Politechniki Gdańskiej – Sylwii Fudala Książek, która przedstawiła wyniki pogłębionej diagnozy problemu braku segregacji odpadów w budownictwie wielorodzinnym. Ankietę oraz wywiady przeprowadzono w II kwartale 2019 roku zarówno w Kępicach jak i Nakle nad Notecią – mieście, które podobnie jak Kępice stara się uporać z problem braku segregacji śmieci na osiedlach mieszkaniowych. Przedstawiciele tego miasta, Anna Nowak i Michał Maliński, pokazali zebranym ich pomysł na walkę o zachowania proekologiczne mieszkańców. To właśnie po ich wystąpieniu z sali padło najwięcej pytań.
Dwie kolejne prezentacje były ściśle związane z motywem przewodnim konferencji. Pan Tadeusz Styn – Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim, przedstawił jak wygląda system gospodarowania odpadami w całym województwie pomorskim. Problem jest o tyle duży, że na przestrzeni ostatnich 5 lat ilość wytwarzanych przez mieszkańców Pomorza odpadów wzrosła o 200 000 ton/rok.
Mówiąc o ochronie środowiska trudno pominąć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego przedstawiciel – Rafał Węglarek, pokazał jak jakość środowiska naturalnego może stać się motorem napędowym rozwoju miast.
W konferencji brały udział również inne inteligentne miasta, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu Human Smart Cities. Aleksandra Gwizdowska wraz z Weroniką Barańską – Grzybowską omówiły pomysł Kłodzka na stanie się inteligentnym miastem, zaś Marcin Bzdyra przedstawił pomysł Podkowy Leśnej. Co warto zauważyć, wszystkie miasta myśląc o koncepcji „Smart” myślą o ekologii i ochronie środowiska naturalnego.
Całą konferencję podsumowała Prezes kępickiej Spółdzielni Socjalnej Zielony Punkt – Daria Jankowska oraz wspominana powyżej Sylwia Fudala – Książek.

foto. Gmina Kępice