Ocena wdrożonych pilotażowych rozwiązań w Kłodzku

Ankieta ma na celu przeprowadzanie badania opinii publicznej na temat wdrożonego rozwiązania pilotażowego - Aplikacji Eko Kłodzko, Inteligentnym Systemie Zarządzania Ruchem w Centrum Miasta oraz wykonanych zielonych ścianach w Kłodzku.

ANKIETA