28 kwietnia 2022 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Kłodzku odbyła się konferencja pt. „Mieliśmy imperia, które padały, mieliśmy państwa, które padały, czy teraz jest czas na miasta?

SMART KŁODZKO (SMAK) - NEWSLETTER 01.pdf