Miasto Kłodzko testuje zadania pilotażowe w ramach projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)”

SMART KŁODZKO (SMAK) - NEWSLETTER 02.pdf