SZOM - System Zarządzania Oświetleniem Miejskim

Dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” opracowaliśmy dokumentację projektową - SZOM - System Zarządzania Oświetleniem Miejskim, która była podstawą do ubiegania się o dofinansowanie w ramach naboru wniosków RPO WD 2014-2020.

Wczoraj (10.03.2021) dowiedzieliśmy się, że nasz wniosek otrzymał dofinansowanie. Projekt realizowany jest w partnerstwie z innym gminami Ziemi Kłodzkiej.

Na ulicach Kłodzka zaświecą nowe, energooszczędne lampy zarządzane przez Smart nowoczesny system.

Wydamy na tą inwestycję ponad 10 mln zł.