Superkwartały

Superkwartały bez aut uratują w Barcelonie 667 ludzi rocznie

Gmina Kępice zorganizowała konferencję podczas której udowodniono, że „Małe miasta mogą być inteligentne!”.

Idea Smart City

Miasto inteligentne to miasto wykorzystujące potencjał ludzki i technologiczny do zrównoważonego rozwoju.

Smart Kłodzko(SMAK)

Nazwa projektu: Smart Kłodzko(SMAK)
Nr wniosku: 83/HS/2018