Smart City Kłodzko - Inteligentne współrządzenie (smart governance)

ankieta została przygotowana w związku z opracowaniem Strategii dla Inteligentnego miasta Kłodzka. Ma ona na celu identyfikację zastosowania inteligentnych rozwiązań w funkcjonowaniu Kłodzka.

W tej ankiecie zbadamy Państwa opinię w zakresie: sytuacji (SWOT), kierunków rozwoju oraz projektów dot. INTELIGENTNEGO WSPÓŁRZĄDZENIA [Smart GOVERNANCE] w Kłodzku.

Odpowiedzi będą zbierane do 28.04.2020 r. Po tej dacie ankieta automatycznie się wyłączy.

>> ANKIETA <<