Kłodzko
Kłodzko

Smart   Cities - Inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców

SmartCity
SmartCity

inteligentne zarządzanie miastem

SmartCity
SmartCity

miasto dla mieszkańców, mieszkańcy dla miasta

SmartCity
SmartCity

czyste centrum Kłodzka

Previous Next Play Pause
1 2 3 4
miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe, zanieczyszczenie powietrza...
W ramach zadania planowane jest opracowanie 2 dokumentów strategicznych
w tym m.in słupki sterowane, monitoring, system komunikacji z kierowcami
opracowanie 9 kompletnych dokumentacji wdrożeniowych i przygotowanie inteligentnych rozwiązań
poprawa jakości powietrza, wprowadzenie modelowych rozwiązań
upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem

Zielone ściany ratunkiem dla miast

Przestrzeń publiczna przede wszystkim powinna być funkcjonalna. Nie można przy tym jednak zapominać o estetyce i zachowaniu proporcji między tym, co nowoczesne a naturą. Fakt jest taki, że przez wiele lat często nie przykładano zbytniej uwagi do tego, aby w miastach dać mieszkańcom możliwość do obcowania z przyrodą. Owszem, w miastach funkcjonowały i funkcjonują parki, jednak w przestrzeni użytkowej dominuje beton. To z kolei przekłada się na wiele innych kwestii związanych z funkcjonowaniem miast. Odprowadzanie opadów, retencja, wysoka temperatura – to zagadnienia, z którymi trzeba się zmierzyć w najbliższych latach. I dopiero od pewnego czasu zaczęto dostrzegać, jak ważną rolę w rozwiązaniu właściwie już istniejących problemów pełni dostęp w przestrzeni publicznej do przyrody.

Brakuje miejsca. Co robić?  
Miasta mają problem z miejscem, a jeżeli już ono jest, to zarządcy wolą je sprzedać i zasilić w ten sposób budżet. Ciasna zabudowa nie pozwala na stworzenie nowych zielonych przestrzeni. Niekiedy nawet nie ma szans na nasadzenie drzew. A jak wynika z badań, obecność zieleni, drzew w przestrzeni publicznej pozwala na obniżenie temperatury podczas upałów nawet o kilkanaście, stopni. W dobie globalnego ocieplenia, może się to okazać wręcz zbawienne.
Co zatem robić, aby wpuścić przyrodę w miejsca, w których od wielu lat dominuje beton? Stworzyć ogrody wertykalne, czyli tzw. zielone ściany. W niektórych częściach świata to rozwiązanie stosuje się już dość powszechnie. Powstają zielone budynki, w których ogrody wertykalne funkcjonują na każdym kroku. W Polsce zielone ściany są oczywiście obecne, jednak zdaje się, że jesteśmy dopiero na początku ich wykorzystywania – zwłaszcza w przestrzeni publicznej.

zielone ściany
żródło: http://www.jakubgardner.pl


Co to takiego?
Ogrody wertykalne stwarzają właściwie nieograniczone możliwości aranżacji wnętrz. Są naturalnym elementem, która poprawia klimat naszego otoczenia, dają cień, filtrują zanieczyszczenia. Zielone ściany mogą być mobilne. I nie ma tutaj żadnych skomplikowanych rzeczy. Ogrody wertykalne to nic więcej, jak pionowe ściany, w których – dzięki odpowiednim „doniczkom” – można sadzić roślinność. Zielone ściany mogą znajdować się wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Pozwalają choćby na ukrycie brzydkich fasad, ograniczają hałas, itp. Są ekologiczne i sprawiają, że całe miasta stają się bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Oczywiście przy ich tworzeniu trzeba zwrócić uwagę na kilka czynników. Ważne jest odpowiednie nasłonecznienie, odpowiednio dobrana roślinność. Nie jest to jednak nic z czym sobie nie można łatwo poradzić. Zielone ściany mogą stosunkowo małe i mobilne – można z nich tworzyć swego rodzaju kompozycje, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pokrywały duże, pionowe obszary budynków.

Nie tylko duże miasta
Zielone ściany spotkać można zazwyczaj w dużych miastach, czyli tam gdzie poza parkami zieleni jest mało. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby tego typu ogrody powstawały w mniejszych miastach, w których zabytkowa zabudowa nie pozwala na ingerencję w jej strukturę. Przykładem takiej miejscowości jest znajdujące się w południowo-zachodniej części kraju Kłodzko, liczące niecałe 26 tys. mieszkańców. W zabytkowej części miasta mamy do czynienia z ciasną zabudową i choć Kłodzko, patrząc na dostępność przyrody w mieście, wcale nie wypada źle, to jego władze postanowiły skupić się na proekologicznych inwestycjach. W ostatnich latach zrewitalizowano 8 parków i skwerów, tworząc przestrzeń sprzyjającą wypoczynkowi i istnieniu m.in. owadów i ptaków. Teraz przyszedł czas na ogrody wertykalne. W przyszłym roku w mieście pojawią się pierwsze dwa tego typu rozwiązania. Na tym najpewniej jednak się nie skończy.  
Można rzecz, że jesteśmy dopiero na początku walki o dobro naszej planetę. Przez ostatnie dziesięciolecia prowadziliśmy bardzo ekspansywny tryb życia, co doprowadziło do wyniszczenia środowiska naturalnego. Jesteśmy na etapie przewartościowywania naszego podejścia do przyrody i klimatu. W nowoczesnym projektowaniu przestrzeni publicznej duży nacisk kładzie się na ekologię.  Są także sposoby, aby poprawić już istniejące struktury. Dobrym i właściwie nie tak kosztownym rozwiązaniem są ogrody wertykalne.

Miasto inteligentne to miasto wykorzystujące potencjał ludzki i technologiczny do zrównoważonego rozwoju.

Kłodzko dąży do Modelu SMART CITY  3.0

Jest to najbardziej zaawansowana generacja miast, w której kluczową rolę w rozwoju miasta przejmują obywatele. Mieszkańcy zaczynają współtworzyć swoje miasta,  a znaczącą rolę odgrywają projekty o charakterze społecznym.

W jaki sposób planujemy współtworzyć nasze miasto wraz z mieszkańcami?
Poprzez szereg działań włączający  wszystkich użytkowników tj. mieszkańców, turystów, uczniów i studentów oraz biznes  w proces planowania.

Zapraszamy Państwa na :

 • Konferencję przybliżającą ideę Smart City oraz działania innych miast w tym zakresie,
 • Warsztaty w pięciu obszarach tematycznych: Idea Samrt City, Mieszkalnictwo, System Inteligentnego Zarządzania miastem, Ochrona Środowiska, Zrównoważona mobilność,
 • Wyjazdy studyjne w celu poznania dobrych praktyk miast wdrażających Smart City,
 • Ekopiknik, gdzie poprzez zabawę poruszymy problem ochrony środowiska w naszym mieście,

Liczymy również na zaangażowanie wszystkich interesariuszy w tworzenie dokumentów strategicznych: Strategii  SMART CITY KŁODZKO oraz Planu Adaptacji  do zmian klimatu, tutaj również odbędą się warsztaty problemowe, konsultacje oraz  proces współdecydowania.


W ramach zadania planowane jest opracowanie 2 dokumentów strategicznych

 • STRATEGII SMART CITY KŁODZKO (SCK) obejmującej:
  -szczegółową diagnozę (z wykorzystaniem wskaźników z normy PN-ISO 37120) obszarów smart cities tj.: jakość życia, kapitał ludzki i społeczny, środowisko naturalne, gospodarka, mobilność, zarządzanie, -wizje, cele strategiczne i kierunki inteligentnego rozwoju
  -System realizacji SCK w oparciu o innowacyjne projekty zgłaszane przez interesariuszy inteligentnych rozwiązań oraz pomiaru efektywności działań
 • Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań Smart Enviroment (SE) w takich dziedzinach jak energia, jakość powietrza, gospodarka odpadami, ekotechnologia i zrównoważona mobilność

Efekt: 2 strategiczne dokumenty prezentujące całościowe podejście do inteligentnego rozwoju miasta, wyznaczający cele i kierunki kompleksowej transformacji Kłodzka. Strategiczne przedsięwzięcia zdefiniowane w ramach dokumentów, w sposób nieprzypadkowy, ukierunkują wdrażanie inteligentnych rozwiązań jako narzędzi lepszego zarządzania miastem (IoF).


Efektem działania będzie opracowanie 9 kompletnych dokumentacji wdrożeniowej i przygotowanie inteligentnych rozwiązań odpowiadających na zdiagnozowane problemy.

Narzędzia lepszego zarządzania miastem dot.:
ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI; SIP - System Inteligentnego Parkowania, SRM - System Rowerów Miejskich, ŚR -Ścieżki rowerowe, SS- stacje ładowania samochodów elektrycznych

INTELIGENTNYCH SIECI; SZOK - System Zarządzania Odpadami Komunalnymi, SZOM - System Zarządzania Oświetleniem Miejskim, System monitorowania zużycia energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej, Przeprowadzenie audytów energetycznych w gminnych budynkach użyteczności publicznej

EKOTECHNOLOGII I EKOROZWIĄZAŃ; EKOPrzedszkole, EKORatusz

Kompletna dokumentacja wdrożeniowa dla każdego z projektowanych 9 inteligentnych rozwiązań będzie obejmować (w zależności od specyfiki): projekt koncepcyjny wraz z ekspertyzą techniczną, analizą opcji i rekomendacjami, dokumentacja projektowa /dokumentacja techniczna z kosztorysem, studium wykonalności, OOŚ


W ramach działania planowane jest wdrożenie pilotażowych rozwiązań odpowiadających na zdiagnozowane problemy i mających na celu poprawę przestrzeni publicznej (w tym czystości powietrza) w centralnej części miasta. Działanie obejmuje wykonanie:

 • Aplikacji Eko Kłodzko zawierającej informacje o odpadach, miejscach parkingowych, ścieżkach rowerowych, zanieczyszczeniu powietrza, stacjach ładowania sam elektr.-> tworzenie baz danych i rozwój zasobów informacji o mieście
 • inteligentnego systemu zarządzania ruchem, w tym m.in słupki sterowane, monitoring, system komunikacji z kierowcami -> ograniczenie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta
 • zielonych ścian w 3 lokalizacjach w centrum ->poprawa jakości powietrza, wprowadzenie modelowych rozwiązań

Realizacja zadania zakończy się badaniem opinii publicznej (ocena mieszkańców wdrożonego rozwiązania) oraz opracowaniem raportu z wdrożenia pilotażowego i oceny mieszkańców wraz z rekomendacjami.


W ramach zadania planowane jest:

 • 120 h warsztatów dot. 5 obszarów smart,
 • 2 wyjazdy studyjne
 • 5 spotkań platformy współpracy
 • 2 konferencje

Efekt: upowszechnienie wiedzy z zakresu zastosowania inteligentnych i innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu miastem oraz podniesienie kwalifikacji urzędników w tym zakresie.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod domeną www.smartcity.klodzko.pl (zwanego dalej „Portalem”).

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO"). Informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Kłodzka jest Burmistrz

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Adres pocztowy: pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.
Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Numer telefonu: 74/865 46 00

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Wyznaczono inspektora ochrony danych Pana Tomasza Koptyrę, z którym może się Pani/Pan skontaktować pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Portalu są to przede wszystkim: dobrowolnie podane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z wybranych usług naszego Portalu (np. formularze kontaktowe): adres poczty elektronicznej oraz imię.
 • Dane uzyskane w naszym Portalu będziemy przetwarzać w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np.odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.
 • W związku z tym, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w opisanym powyżej zakresie jest dobrowolne, Użytkownik może odmówić wyrażenia zgody.
 • Portal w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 • Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić strony Portalu w sposób dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki Portalu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników
 • Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

a. w przeglądarce Internet Explorer,
b. w przeglądarce Mozilla Firefox,
c. w przeglądarce Chrome,
d. w przeglądarce Opera, albo
e. w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.

 • Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html.
 • Strony internetowe partnerów Administratora, do których odnośniki umieszczone są w Portalu podlegają ich własnej polityce prywatności (w tym w zakresie wykorzystywania plików cookies)

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, prawo żądania ich sprostowania, uzupełnienia niekompletnych danych, przenoszenia danych, oraz prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jak tez zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane będą w oparciu o udzieloną zgodę, to przysługuje Pani/Panu prawo wycofania wcześniej udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność z prawem czynności dokonanej w trakcie jej trwania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Kłodzka narusza przepisy RODO.

WYMÓG PODANIA DANYCH
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

404 OOPS!

Page not found!

"Sorry, it appears the page you were looking for does not exist anymore or might have been moved.
Please try your luck again."

Take me home

 

This is Joomla! Article, You can change text and titile in Article Manager, click the Content → Article Manager menu item and find article Error 404.

If you want select other article you can change article ID in /templates/template-name/error.php

Projekt pn.  „Smart Kłodzko (SMAK)”,  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Spójności

Back to top

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony smartcity.klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „X” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!