Nazwa projektu: Smart Kłodzko(SMAK)
Nr wniosku: 83/HS/2018
Umowa o dofinansowanie projektu: DPT/BDG-II/POPT/91/19 zawarta w dniu 10.04.2019 r.

Partnerzy projektu:

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Technologii Informacyjnych z siedzibą we Wrocławiu  (53-345 ), ul Komandorska 118/120,
  • Powiat Kłodzki z siedzibą w Kłodzku, (57-300), ul. Okrzei 1

Zakres projektu:

  • DZIAŁANIE 1 DOKUMENTY STRATEGICZNE
  • DZIAŁANIE 2 DOKUMENTY WDROŻENIOWE
  • DZIAŁANIE 3 CZYSTE CENTRUM KŁODZKA – PILOTAŻ
  • DZIAŁANIE 4 EDUKACJA